Vleermuizendorp Neede
De stichting bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

Het bestuur:
- Voorzitter: Henk Bolster (sponsoring + huisvesting) henk@vleermuizendorp.nl
- Secretaris: Anke Hollink (educatie) anke@vleermuizendorp.nl
- Penningmeester: Anja Schutten
- Bestuurslid: Eric Groeneveld (PR + huisvesting)
- Bestuurslid: Hielke Dijkstra (PR + techniek)
- Bestuurslid: Erika Ordelman (PR + huisvesting)
- Bestuurslid: Arie Kornegoor (techniek)

werkgroep Educatie
werkgroep PR
werkgroep Huisvesting
werkgroep Onderhoud en techniek

- er zijn bestuurs- en werkgroepfuncties vacant !!!