Terwijl de vleermuizen nog in winterslaap zijn en de honingbijen hun kasten niet verlaten, is Hillie al bezig met een charmeoffensief voor vleermuizen. Zij krijgt hiervoor hulp van een innemende Grootoorvleermuis uit Bulgarije, maar verder doet zij het op eigen kracht.

Beginnend zo’n 60 à 70 miljoen jaar geleden, met wat er uit fossielen bekend is over vleermuizen, ging zij gestaag naar het heden. Wat er in 2023 bekend is geworden vanuit wetenschappelijk onderzoek over de 1,6 cm lange penis van de Laatvlieger (22% van zijn lichaamslengte (Bij een man van 1.80 m zou dat zijn ……..)) tot de verrassende vondst van een kraamkolonie van Mopsvleermuizen hier in onze eigen Achterhoek. Tevens wist Hillie onze eigen stichting goed te presenteren door ons winterverblijf te bespreken, waarbij opgemerkt dient te worden dat wij (Arie) voor het eerst een Franjestaart hebben ontdekt. Gelukkig waarderen vleermuizen ook ons winterverblijf.

In een kalenderjaar zijn er boeiende feiten te vertellen over vleermuizen, zoals de verschillende jachtstrategieën, het wel en wee van de winterslaap en de unieke voortplantingswijze van vleermuizen. Hierbij dient gezegd te worden dat #metoo de vleermuizen nog niet heeft bereikt, maar de dames zijn wel baas in eigen buik.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat vleermuizen ’s nachts vliegen en bijen overdag. Geen concurrentie of predator/prooi-relatie dus!

Al met al een geslaagd begin van 2024 voor de SVN en de imkers van BHV Steunt Elkander.

Hillie, Erika, Judith & Kevin