In het laatste volledige weekend van augustus wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In vele landen in Europa wordt dit weekend aandacht besteed aan vleermuizen en in Nederland zijn er zo’n kleine 100 activiteit verspreid over het gehele land. Internationaal gezien is het in 2022 de 26ste keer dat de Bat Night plaatsvindt, als initiatief van Eurobats. Eurobats is een Europees georiënteerde organisatie met als hoofddoel het beschermen van Europese vleermuizen.

Wij begonnen binnen met gesprekken over vleermuizen en waren benieuwd naar de voorkennis die mensen meebrachten. Dit was hoog, net trouwens als de leeftijd van vele bezoekers. Hing dit samen, of geldt hier: wijsheid komt met de jaren😊? Trouwens, vleermuizen kunnen ook een hoge leeftijd bereiken! De langstlevende vleermuis is een Brandt’s vleermuis van maar liefst 41 jaar, en die is na vangst losgelaten. Dus wie weet hoeveel jaartjes er nog bij zijn gekomen?

Na een korte presentatie waarin verschillende vooroordelen over vleermuizen de wereld uit geholpen zijn was het tijd om naar buiten te gaan. De diertjes in levende lijve zien vliegen.

Wij waren amper buiten en de eerste gewone dwergvleermuis vloog over onze hoofden heen en was gauw weer vertrokken. En dit was eigenlijk het verhaal van de avond. Vleermuizen vlogen over ons heen maar bleven weinig foerageren boven ons. Waarom? Hier volgen enige theorieën waarom wij niet al te veel vleermuizen zagen?

Theorie 1:

Het waaide mogelijk te hard voor vleermuizen om in de open ruimtes te vliegen. Dit terwijl dit juist de plek is waar ze goed te zien zijn. Als het waait zijn insecten minder actief in de open ruimte en zitten zij meer tussen de beschutting van de bomen, dus vleermuizen er achteraan en minder zichtbaar voor ons☹

 

 

Theorie 2:

Het is baltstijd. Dieren baltsen om partners aan te trekken en concurrenten op afstand te houden. Het baltsen bij vleermuizen bestaat uit het roepen (ook omschreven als zingen) door de mannetjes om een vrouwtje aan te trekken. Er zijn vleermuissoorten waarbij het roepen gebeurt tijdens het vliegen, echter er zijn ook soorten die vanuit hun verblijfplaats roepen. En deze baltsroepjes zitten bij de dwergvleermuizen in de buurt van de 20kHz. Dus als wij focussen met onze detectoren op geluiden in regio van de 45kHz dan missen wij al deze activiteit. Een mooi leermoment voor ons.

Dit zijn twee theorieën, maar de waarheid ……..????

Ondanks de harde wind en baltsende vleermuizen is het ons toch gelukt om enkele tientallen gewone dwergvleermuizen te zien en zeker één laatvlieger. Al met al een geslaagde avond voor de 41 aanwezigen.

Arie, Andrea, Erika, Judith, Thijs, Wilko & Kevin

 Foto’s: Andrea van der Werff & Janice Collins