Vleermuiswerkgroep

‘VLEERMUIZEN, HET BESCHERMEN WAARD!’

Je kent ze vast wel, de schimmen in de schemering. Als in het vroege voorjaar de temperatuur weer oploopt, worden de vleermuizen weer actief en scheren bij de schemering als schimmen door de tuin. Het is onbekend hoeveel vleermuizen er in Nederland leven, wel weten wij dat er zo’n 18 soorten leven. Hoewel vleermuizen beschermd zijn, loopt hun aantal toch terug. En dit is wat wij willen veranderen, en dan met name in Gemeente Berkelland.

De werkgroep heeft als doel vleermuizen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Waarom? Omdat vleermuizen kwetsbaar zijn en afhankelijk van de bescherming door de mens. Door volwassenen én kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met de vleermuis, wordt duidelijk hoe nuttig en bijzonder deze dieren zijn. Ook eventueel onbegrip en angst voor vleermuizen kan hiermee worden weggenomen.

Interesse gewekt?

Werkgroep activiteiten:

 • Vleermuizenexcursies (meer informatie onder kopje vleermuizenexcursies)
 • Vleermuizenexcursies voor besloten groepen op aanvraag via de coördinator
 • Afhandeling van vleermuismeldingen
 • Inspecties van meerdere winterverblijven in Gemeente Berkelland. Deze zijn niet open voor publiek

Drie gidsen hebben een cursus ‘afhandeling overlast vleermuizen’ gevolgd. Zij kunnen je helpen of adviseren in het geval van overlast, vragen of twijfel over hoe te handelen in en rond je woning.

Wij controleren jaarlijks de volgende drie objecten. Dit zijn de vleermuiskelder in het buitengebied van Neede en twee verblijven langs de N18.

Eén keer per jaar controleert een lid van de werkgroep samen met een deskundige van de VLEGEL (vleermuiswerkgroep Gelderland) deze verblijven op de soorten en de hoeveelheden aanwezige vleermuizen.

Resultaten tot dusverre:

Vleermuiskelder Soorten Aantallen
2019 Gewone Dwerg 1
2020 Gewone Dwerg 1
2021 Niet geteld door Corona
2022 Gewone Dwerg 2
2023 Gew. Grootoor 4

Vleermuisgidsen:

 • Anke Hollink
 • Arie Kornegoor
 • Casper van Dijk
 • Erika Ordelman
 • Hillie van der Peppel
 • Judith Kuppens
 • Kay ten Barge
 • Kevin Collins
 • Wilko Poortman (coördinator).

Vrijwilligers:

 • Andrea van der Werff
 • Suzan van Nieuwkoop
 • Thijs te Brake

Onze gidsen werken intensief samen met de IVN Oost-Achterhoek. Daarnaast is de stichting lid van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) en de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL).

Werkgroep-coördinator = Secretaris:
Wilko Poortman
secretaris@vleermuizendorp.nl
06-23 65 84 86

Zoldertellingen in Neede

Voor de vleermuizengroep komt er een activiteit bij: de zoldertellingen. Hiervoor zijn we op een zaterdag in de ochtend bij elkaar gekomen. Als ik het klaslokaal binnenkom, staan de tafels in V-vorm voor het digibord. In ruim twee uur krijgen we een heleboel...

Lees meer

Vleermuizen boven de gracht

Jaarlijks is het laatste weekend van augustus ‘Nacht van de vleermuizen’. Dit was ook de 27e International Bat Night, een initiatief van Eurobats. De vleermuis is internationaal een beschermde diersoort onder andere vanwege het lage reproductiepercentage van 1 jong...

Lees meer

Nacht van de Vleermuis met Wilko Poortman

Dit weekend is het laatste weekend van augustus en tevens de Nacht van de Vleermuis. Op vele plekken in Nederland en ver daarbuiten worden activiteiten georganiseerd die ten goede komen aan vleermuizen. Er zijn allerlei excursies, presentaties en andere activiteiten...

Lees meer

Het meest recente vleermuizennieuws