Ruim 10 jaar is op de zolder van de Hessenboerderij ‘de Meijer’, in de volksmond bekend als ‘bibliotheek De Meijer’, een permanente tentoonstelling over vleermuizen te bewonderen geweest. Een unieke tentoonstelling op een unieke plek in Neede, waar we door de jaren heen duizenden bezoekers hebben mogen ontvangen.

Er niet van uit gaande dat de expositie misschien wel eens zou ophouden te bestaan op deze plek, is ze in 2014 nog volledig in een nieuw jasje gestoken.

Nu de openbare bibliotheek de boerderij heeft verlaten en elders in het dorp is gehuisvest, lijkt het er op dat de expositie, net als veel echte vleermuizen, dakloos wordt.

De expositie blijft tot nader bericht bestaan. Bestuur en vrijwilligers van Stichting Vleermuizendorp zien echter geen kans om deze open te houden zoals dat tot dusverre het geval was. Simpelweg omdat de bemensing daarvoor ontbreekt.

Wij zullen ons voorlopig moeten beperken tot het ‘op aanvraag openstellen’ voor groepen die een rondleiding willen hebben. Een activiteit die we overigens ook al deden.

Jammer voor de toeristen de komende zomer, maar het is even niet anders.

We zouden het erg fijn vinden als u met ons mee zou willen denken over een alternatief, al dan niet tijdelijk, voor de korte termijn. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een nieuwe, permanente huisvesting, echter áls dit al gerealiseerd kan worden dan duurt het in elk geval nog twee jaar vóór we er gebruik van kunnen maken.

Aanvragen voor groepen en/of excursies via secretaris Anke Hollink, tel. 0545291109

Zaken met betrekking tot huisvesting, etc. via voorzitter Henk Bolster, tel. 0545293432