Subsidie: Provincie Gelderland. Programma Burgerbetrokkenheid Natuur en Landschap

Project: Ontmoetingsplek voor natuurbeleving, -informatie en -educatie Kronenkamp Neede

Project nummer 2016-015143 t.n.v. Stichting Vleermuizendorp Neede

Naar aanleiding van een subsidie aanvraag werden we op 21 november 2016 uitgenodigd in Doorwerth om een voucher van € 5.000,= in ontvangst te nemen. Te besteden aan: ‘voorbereidingen, voor de inrichting, het beheer en de omvorming van de voormalige waterzuivering ‘De Kronenkamp’ tot een ontmoetingscentrum voor natuureducatie en -beleving, ter bevordering van de betrokkenheid van burgers bij deze activiteiten in hun leefomgeving’.

Nadat de voorbereidingen voor het project door de Stichting Vleermuizendorp Neede en de IVN afdeling Oost Achterhoek waren afgerond en er overeenstemming was met de gemeente Berkelland over het in erfpacht nemen van de locatie werd op 20 februari de Stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hieraan vooraf gaande werden samen met een groep contactpersonen, de bewoners van de wijken ‘Hofmaat’ en ‘De Kamp’ uitgenodigd voor een bezoek aan het terrein. Hier werd door 50 bewoners gehoor aan gegeven en na het bezoek gaven mensen zich spontaan op om mee te werken aan het project. Samen werd een algemene buurtinformatieavond en een eerste ‘doedag’ (opschonen en veilig maken van het park) voorbereid. Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat diverse werkgroepen zijn ontstaan en dat er inmiddels maandelijks een ‘doedag’ is, waaraan wordt deelgenomen door een groep van gemiddeld 15 personen. En inmiddels is het park al redelijk opgeschoond.

Tubantia van 12 december 2016

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn in het natuurpark plannen ontstaan om de gebouwen van de voormalige waterzuivering een nieuwe functie te geven. Zo is er ten behoeve van het beheer van de natuur, een project in voorbereiding om een gebouw te hergebruiken als natuurwerkplaats. Ook voor andere gebouwen zijn plannen voor hergebruik in voorbereiding. Een spin off van het project dat bijdraagt aan de betrokkenheid van de omgeving, met ‘Voor elk wat wils’.

In verband met de ontwikkeling van de organisatie is er een project ontwikkel plan gemaakt, een huisstijl en een website ontwikkeld en de ANBI status verworven. Alle informatie hieromtrent vindt u op www.natuurparkkronenkamp.nl en of op facebook @natuurparkkronenkamp.

Het budget € 6.666,86, zijnde de € 5.000,= subsidie aangevuld met cofinanciering door Stichting Vleermuizendorp Neede en IVN Oost Achterhoek (elke € 833,43) is licht overschreden. Deze wordt ‘bijgepast’ uit enkele verkregen donaties.

Neede, 12 februari 2018