Vleermuis weer welkom in spouw

Het Bouwbesluit is aangepast, waardoor het vleermuisvriendelijk bouwen weer mogelijk is. Officieel was het volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om in buitenmuren openingen te hebben die groter zijn dan één centimeter om te voorkomen dat plaagdieren bij een pand naar binnen kunnen komen.

Vleermuizen gebruiken holtes
Vleermuizen maken gebruik van bestaande holtes, omdat zij zelf geen eigen nest kunnen maken. Dit kunnen holtes zijn in bomen, ondergrondse ruimtes als groeven en grotten, oude kerken of forten, maar veel vaker bieden onze heel gewone rijtjeswoningen geschikte wegkruipmogelijkheden. Denk hierbij naast de spouw ook aan daklijsten of ruimten onder dakpannen.

Vleermuizen zijn kwetsbaar

Omdat vleermuizen zich heel traag voortplanten met slechts één jong per jaar, zijn zij erg gevoelig voor verstoringen. Het verdwijnen van een beperkt aantal verblijfplaatsen kan voor een populatie direct een groot effect hebben. Daarom zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijk beschermd door de Flora- en Faunawet.

Aanpassingen
In het herziene Bouwbesluit wordt nu een uitzondering gemaakt voor soorten die zijn beschermd door de Flora- en Faunawet. Hierdoor is het beter mogelijk om vleermuizen een duurzame verblijfplaats te bieden. Ingangen voor vleermuizen bevinden zich altijd op een paar meter hoogte. De kans dat knaagdieren die overlast kunnen veroorzaken de openingen weten te vinden is erg klein.

Bron: Zoogdiervereniging.

Share

Even voorstellen:

Anja Schutten

Penningmeester van Stichting Vleermuizendorp Neede, dat is mijn functie binnen een groep enthousiaste mensen die vanuit heel diverse achtergronden en motieven Neede als vleermuizendorp op de kaart wil zetten.

Wat dat betreft ben ik, Anja Schutten, een beetje een vreemde vleermuis in dit gezelschap. Als enige ben ik namelijk niet in Neede woonachtig maar in Noordijk, daar zijn overigens ook vleermuizen. Daarbij ben ik niet vanuit ‘overtuiging’ tot de stichting toegetreden, maar nadat ik hiervoor gevraagd ben. …………

De toenmalige voorzitter, Eric Groeneveld, wist van mijn werkzaamheden als boekhoudkundig en administratief medewerker. Nadat hij mij een paar keer had gepolst of ik er iets voor voelde om als penningmeester de taken van Rens van der Heijden over te nemen, heb ik hierin toegestemd.

Wat vleermuizen betreft ben ik een bijna leek, zoals denk ik de meeste inwoners van Neede e.o. Ondanks dat we om ons huis tijdens zomeravonden de diertjes geregeld kunnen zien vliegen kan ik bijvoorbeeld niet herkennen om welke soort het gaat. Ook van de leefgewoontes van de diverse soorten weet ik weinig tot niets. Gelukkig voor iedereen is mijn taak binnen de stichting dan ook niet die van excursieleider of voorlichter, maar richt ik mij alleen op de financiën. Dit is voor mij ook voldoende naast de andere bezigheden waarmee ik mijn dagen zoal vul.

Ieder jaar eind oktober – begin november ben ik op een andere manier met financiën bezig. Dat is namelijk de week waarin vele collectanten in Nederland langs de deuren gaan om geld in te zamelen voor het Diabetes Fonds. Voor Neede e.o. probeer ik de collecte te organiseren. Dit heb ik dit jaar voor de 14de keer gedaan. Met wisselend succes, maar altijd met dezelfde inzet van de onvermoeibare collectanten.

Naast de Stichting Vleermuisdorp Neede kent Neede ook de Stichting Survival. Deze Stichting organiseert de jaarlijkse survivalrun. Binnen deze stichting ben ik actief als secretaris. Met een enthousiast bestuur en de hulp van vele vrijwilligers is het ook dit jaar weer gelukt om een geslaagde run neer te zetten!

Dan heb ik nog mijn baan bij Rapide B.V. te Haaksbergen. Dit neemt wekelijks minimaal 32 uur in beslag. De vrije tijd die dan nog over is vul ik met sport, survivaltraining, survivalruns en een beetje hardlopen, wandelen, (moes)tuinieren en als er echt sprake is van tijd over mag ik graag lezen.

Momenteel is de financiële situatie van de Stichting Vleermuizendorp Neede niet echt riant, maar toch zodanig rooskleurig dat we de mogelijkheid hebben om de vaste expositie boven de bibliotheek in Neede een facelift te geven. Deze mogelijkheid hebben wij niet in de laatste plaats te danken aan onze trouwe sponsoren en donateurs! Zonder de financiële bijdragen van deze particulieren en bedrijven kan een stichting als de onze haar ideeën en plannen niet verwezenlijken. We kunnen hiervoor dan ook niet vaak genoeg ‘bedankt!’ zeggen.

Share

Vleermuis App voor Android

Voor de gebruikers van een smartphone met Android: je kunt nu een vleermuis-app gratis downloaden, genaamd BatLib. De BatLib app speelt de meeste Europese vleermuisgeluiden af en geeft per soort wat detailinformatie. Met een filter kun je ook aangeven op welke frequentie je een vleermuis gehoord hebt, waarna het programma de soorten weergeeft die hier bij kunnen horen. Helaas ontbreken er ook nog een aantal geluiden, waaronder die van de Meervleermuis.
Gratis downloaden kan via je telefoon of via deze link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elekon.batlib

Share