Bestuur

De stichting bestaat uit een bestuur en verschillende werkgroepen.

Het bestuur:
– Voorzitter: Henk Bolster (sponsoring + huisvesting) henk@vleermuizendorp.nl
– Secretaris: Anke Hollink (educatie) anke@vleermuizendorp.nl
– Penningmeester: Anja Schutten
– Bestuurslid: vacant (PR + huisvesting)
– Bestuurslid: Hielke Dijkstra (PR + techniek)
– Bestuurslid: Erika Ordelman (PR + huisvesting)
– Bestuurslid: Arie Kornegoor (techniek)

werkgroep Educatie
werkgroep PR
werkgroep Huisvesting
werkgroep Onderhoud en techniek

– er zijn bestuurs- en werkgroepfuncties vacant !!!


Share