Doelstelling

In de vorige eeuw floreerde Neede als levendig en bedrijvig dorp met tal van fabrieken (o.a. jam en textiel), hotels en winkels, en konden de ‘Vlearmuze’ zich verpozen in café’s, dansgelegenheden en een bioscoop die zelfs een regiofunctie innam.

De textiel is verdwenen. Gebleven zijn enkele historische panden, waaronder de oude bioscoop, de jam – in de vorm van de jaarlijkse Nationale Jammarkt – en de naam ‘Vlearmuze’ zoals de Needenaren sinds jaar en dag bekend staan in de omgeving.

De naam ‘Vlearmoes’ (vleermuis) is door de jaren heen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Zo is er onder andere een weekblad met de naam ‘d’n Vlearmoes’ en gaat de Carnavalsvereniging als ‘De Vlearmuze’ door het leven, om maar enkele voorbeelden te noemen. De Vlearmoes en Neede zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden en de naam en/of het dier zijn voor Neede een begrip (karakteristiek) geworden.

Stichting Vleermuizendorp Neede

Met dit gegeven werd in 2003 Stichting Vleermuizendorp Neede in het leven geroepen met als doel dit ‘Vlearmuze’ (vleermuizen) imago in positieve zin te versterken en het dorp hiermee een imago en landelijke bekendheid te geven als Vleermuizendorp Neede.

 

Share