Excursies zomer 2012

Van mei tot en met augustus zijn de gidsen onder ons druk geweest met het verzorgen van vleermuisexcursies op diverse campings in Berkelland. De locaties waren vooral in Neede omdat deze campinghouders uit ervaring weten wat een vleermuizenavond oplevert voor hun gasten. Zij hebben zich dus snel opgegeven in het voorjaar. Op 24 augustus stond onze vleermuisexcursie bij de Eversman in het teken van de Internationale Nacht van de Vleermuis. De opkomst was groot en de weersomstandigheden goed.

De prettige ontvangst en begeleiding op D’n Blanken en De Eversman willen we hier noemen. Vooral uit de reacties van de deelnemers konden we opmaken met hoeveel enthousiasme de voorinformatie naar de gasten toe is gebracht. Hiervoor onze dank.

In de wintermaanden zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog wat dieper op een aantal van die excursie-avonden in gaan. Over het algemeen verlopen ze altijd anders dan verwacht.

De Internationale Nacht van de Vleermuis

Wat is dit en hoe is dit fenomeen tot stand gekomen? Het is een initiatief de Europese organisatie Eurobats voor de bescherming van vleermuizen. In het weekend van 25 augustus 2012 werden voor het 16e achtereenvolgende jaar door het hele land vleermuisexcursies gehouden voor jong en oud. Hieraan deden meer dan 30 Europese landen mee. In Nederland werd de nacht ingevuld door Vleermuiswerkgroep Nederland (Vlen) van de Zoogdiervereniging. Ze werkten hierbij samen met de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV), de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), bezoekerscentra en veel vrijwillige excursieleiders.

Ook op eigen initiatief zijn vorig jaar al veel excursies en andere vleermuis activiteiten georganiseerd in het kader van de Nacht van de Vleermuis. 

 

Share