Evaluatie Burgerbetrokkenheid Natuur en Landschap

Subsidie: Provincie Gelderland. Programma Burgerbetrokkenheid Natuur en Landschap

Project: Ontmoetingsplek voor natuurbeleving, -informatie en -educatie Kronenkamp Neede

Project nummer 2016-015143 t.n.v. Stichting Vleermuizendorp Neede

Naar aanleiding van een subsidie aanvraag werden we op 21 november 2016 uitgenodigd in Doorwerth om een voucher van € 5.000,= in ontvangst te nemen. Te besteden aan: ‘voorbereidingen, voor de inrichting, het beheer en de omvorming van de voormalige waterzuivering ‘De Kronenkamp’ tot een ontmoetingscentrum voor natuureducatie en -beleving, ter bevordering van de betrokkenheid van burgers bij deze activiteiten in hun leefomgeving’.

Nadat de voorbereidingen voor het project door de Stichting Vleermuizendorp Neede en de IVN afdeling Oost Achterhoek waren afgerond en er overeenstemming was met de gemeente Berkelland over het in erfpacht nemen van de locatie werd op 20 februari de Stichting Natuurpark Kronenkamp opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hieraan vooraf gaande werden samen met een groep contactpersonen, de bewoners van de wijken ‘Hofmaat’ en ‘De Kamp’ uitgenodigd voor een bezoek aan het terrein. Hier werd door 50 bewoners gehoor aan gegeven en na het bezoek gaven mensen zich spontaan op om mee te werken aan het project. Samen werd een algemene buurtinformatieavond en een eerste ‘doedag’ (opschonen en veilig maken van het park) voorbereid. Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat diverse werkgroepen zijn ontstaan en dat er inmiddels maandelijks een ‘doedag’ is, waaraan wordt deelgenomen door een groep van gemiddeld 15 personen. En inmiddels is het park al redelijk opgeschoond.

Tubantia van 12 december 2016

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn in het natuurpark plannen ontstaan om de gebouwen van de voormalige waterzuivering een nieuwe functie te geven. Zo is er ten behoeve van het beheer van de natuur, een project in voorbereiding om een gebouw te hergebruiken als natuurwerkplaats. Ook voor andere gebouwen zijn plannen voor hergebruik in voorbereiding. Een spin off van het project dat bijdraagt aan de betrokkenheid van de omgeving, met ‘Voor elk wat wils’.

In verband met de ontwikkeling van de organisatie is er een project ontwikkel plan gemaakt, een huisstijl en een website ontwikkeld en de ANBI status verworven. Alle informatie hieromtrent vindt u op www.natuurparkkronenkamp.nl en of op facebook @natuurparkkronenkamp.

Het budget € 6.666,86, zijnde de € 5.000,= subsidie aangevuld met cofinanciering door Stichting Vleermuizendorp Neede en IVN Oost Achterhoek (elke € 833,43) is licht overschreden. Deze wordt ‘bijgepast’ uit enkele verkregen donaties.

Neede, 12 februari 2018

 

Share

Nacht van de Nacht op 28 oktober 2017

Het IVN Oost Achterhoek heeft zaterdag 28 oktober meegedaan met de Nacht van de Nacht. Zij hebben dit in samenwerking gedaan met de Stichting Vleermuizendorp Neede en Stichting De Kronenkamp.

De avond ging van start in Natuurpark De Kronenkamp.

In het hele land organiseerden natuurorganisaties een avond met het doel mensen inzicht te geven welke invloeden licht heeft op mens en natuur.

Want, pikdonker is het vrijwel nergens meer in Nederland. De hemel is vrijwel permanent verlicht door straatlantaarns, kassen, reclameverlichting en tuinlampen. En de hoeveelheid verlichting neemt elk jaar nog verder toe. We zijn gewend te leven met een overvloed aan licht. Ook ‘s nachts. Al die kunstmatige verlichting roept een natuurlijk verlangen naar duisternis op, bij dieren en mensen. Natuurorganisaties vragen jaarlijks aandacht voor de duisternis met de NACHT VAN DE NACHT. Want we willen Nederland de duisternis terug geven. Een overvloed aan kunstlicht is, net als lawaai, vervuiling van ons leefmilieu.

Ongemerkt draagt al dit licht bij aan het hectische karakter van ons leven. Mensen hebben duisternis nodig om tot rust te komen. Ook de natuur raakt van slag. Het bioritme van veel dieren, zoals zangvogels en vleermuizen is afgestemd op het verschil tussen dag en nacht. Als dat onderscheid vervaagt wordt hun biologische klok verstoord. Lichtmasten en straatlantaarn verstoren het broedgedrag van vogels en vormen barrières voor vleermuizen. Boven felverlichte kassen raken trekvogels de weg kwijt. Nog een heel belangrijke reden om zuinig te zijn met licht: ENERGIEBESPARING! Openbare verlichting is goed voor de helft van de gemiddelde energierekening van gemeenten. IN Nederland komt die energie vooral uit kolen- en gasgestookte centrales, die veel CO2uitstoten. Minder verlichting draagt dus ook bij aan een beter klimaat.

Op deze regenachtige avond verzamelden zich 15 deelnemers om het duister te beleven. In een van de leegstaande ruimten op natuurpark de Kronenkamp werd de beamer en laptop geïnstalleerd en Na een welkomstwoord ging IVN/ Vleermuisgids Kevin Collins met de aanwezigen in op overdadig licht: wat doet dit met mens en dier? En dat blijkt nogal veel negatieve uitwerkingen te hebben. Als voorbeeld gaf Kevin in statistieken weer welke invloeden dit heeft op bv. de paddentrek, de vogeltrek en vleermuizen gedrag. En wat te denken van alle licht op het functioneren van de mens. ‘s Avonds laat nog veel TV kijken, of nog wat lezen op de laptop voor het slapen gaan? Je kunt dit beter niet doen om een goede nachtrust te hebben!

Na deze informatie gingen we naar buiten om het donker te ervaren. Vleermuizen spotten zat er niet, veel te nat. Dus onder de paraplu de weg proberen te volgen. Op de gelopen route was het echt de nacht van het donker. Het gekozen stuk park is wel een mooi voorbeeld van hoe donker het donker kan zijn. Helaas waren er geen overvliegende kraanvogels te horen, de uil die zich wijselijk stil hield. Alleen het geluid van de gestage regenval op de paraplu’s en gedimde stemmen van de deelnemers. Op de meest donkere plek in het gebied lichtte een lantaren op en werden de deelnemers getrakteerd op koffie, thee of chocolademelk met koek, die werd genuttigd onder de paraplu. Want het bleef helaas maar regenen.

Met dank aan Wim en Johnny van de werkgroep Landschapsbeheer, die de regen trotseerden om de deelnemers deze opwarmer aan te bieden. We vervolgden het pad richting Huize de Kamp waar we vanuit het donker geleidelijk het licht weer inwandelden. Verlichte huizen, veel straatlantaarns en van duisternis geen sprake meer. Om 21 uur namen we afscheid van de deelnemers, die de regen trotseerden en deze avond met ons beleefden. Dank aan allen!

Anke Hollink.

Share

28 Oktober Nacht van de Nacht.

Waar: Natuurpark de Kronenkamp, Kronenkamp Neede.

Aanvang 19.30 uur.

Op zaterdag 28 oktober doet het IVN –Oost Achterhoek mee aan de Nacht van de Nacht. Zij doen dit in samenwerking met de Stichting Vleermuizendorp Neede en Stichting Natuurpark De Kronenkamp.

In het hele land organiseren natuurorganisaties deze avond met het doel mensen inzicht te geven welke invloeden lichtvervuiling heeft op mens en natuur!

We starten ons avondprogramma om 19.30 uur met een presentatie waarin we met de aanwezigen ingaan op het vele licht wat overal om ons heen aanwezig is. Wat doet het met de mens en welke nadelige gevolgen heeft het op de dieren en de natuur in het algemeen?

Om de deelnemers dit te laten beleven nodigen we hen daarna uit voor een wandeling in het omliggende park. Luister daar naar de geluiden van het nachtleven in het bos. Misschien horen we dan de roep van de bosuil, spotten we met goed weer nog wat vleermuizen met een batdetector.

Als het weer meezit, kunnen we misschien nog van een mooie sterrenhemel genieten.

Zet dus al je zintuigen op scherp en zoek je pad!

Voor kinderen is dit een spannend avontuur, maar graag meedoen onder begeleiding.

Hopelijk mogen we ook U begroeten.

 

Share

Grijp deze kans om “Vleermuizen op Zolder” te bezoeken

TIP/VVV NEEDE bestaat 100 jaar!

Reden om Tip/VVV nog eens extra te presenteren.

Op zaterdag 9 september a.s. wordt er een toeristische markt gehouden in de monumentale hessenboerderij “De Meijer”aan de Hessenweg in Neede.

Zoals velen van jullie wel weten is op de zolder van de voormalige bibliotheek de expositie “vleermuizen op zolder”gevestigd.

Ook wij zijn deze zaterdag open om bezoekers te ontvangen van 12uur/ 17 uur.

Vleermuisgidsen zullen u desgewenst rondleiden op de expositie en bestuursleden van de stichting De Kronenkamp kunnen U vertellen over de vorderingen van de ontwikkelingen op Natuurpark De Kronenkamp. Momenteel is de Stichting Vleermuizendorp Neede en het IVN Oost Achterhoek aan het onderzoeken welk gebouw op het terrein geschikt gemaakt kan worden om vleermuizen onderdak te bieden. Uiteraard is hier weer nieuws over te vertellen.

Voor de invulling van de jubileummarkt verwijzen we U graag naar de site van Tip/ VVV Neede.

We hopen u en vooral de jeugd op de vleermuizenexpositie te begroeten.

Share

Verslag van de Europese nacht van de Vleermuis 2017

25 augustus 2017

Een prachtige avond, perfecte temperatuur en een unieke locatie.

Rond kwart voor acht kwamen belangstellenden uit Neede en andere Berkellandse kernen zachtjesaan binnen druppelen op Natuurpark Kronenkamp. Benieuwd naar de presentatie over en het spotten van de vleermuis. Én benieuwd naar de locatie: de voormalige waterzuivering in Neede die langzaam maar gestaag omgetoverd wordt tot Natuurpark Kronenkamp.

Een mooiere avond als deze hadden we ons niet voor kunnen stellen. Fijne temperatuur, een bijzondere locatie, een bijzonder geïnteresseerd gezelschap dat heeft kunnen genieten van een veelomvattend programma.

De korte uitleg over de ambitieuze toekomstplannen voor Natuurpark Kronenkamp maakte indruk. Natuurlijk riep ze ook vragen op en bij een enkeling zelfs levendige herinneringen over hoe het was om hier vroeger te werken.

In de openlucht volgde daarna een powerpoint presentatie over de vleermuis, waarbij een beroep gedaan werd op de kennis over dit bijzondere dier onder de aanwezige bezoekers. We kunnen gerust constateren dat de komst van een kenniscentrum in een van de bassins geen overbodige luxe is.

Het verschijnen van overscherende vleermuizen was een sein voor ons 17-koppige gezelschap om op te breken. Een wandeling waarbij we laatvliegers en vooral veel dwergvleermuizen hebben gespot bracht ons uiteindelijk bij Huize de Kamp. Het was inmiddels donker. Té donker om de watervleermuis die daar met enige regelmaat boven de gracht te zien is ook daadwerkelijk in actie te zien.

Uitleg over de geschiedenis van deze Havezathe maakte dit gemis goed en zorgde deze avond voor een extra dimensie.

Met een goed gevoel kunnen we terugkijken op deze primeur: een vleermuisexcursie vanaf onze toekomstige vleermuizenexpositie.

FOTOVERSLAG

Share

25 aug 2017 Nacht van de Vleermuis

25 augustus vanaf 20.00 uur:
Vleermuizenactiviteit in Neede
Ter gelegenheid van de Europese Nacht van de Vleermuis

FOTOVERSLAG

Neede als enig vleermuizendorp in Nederland, en de vleermuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Logisch dat we dan elk jaar extra aandacht schenken aan de jaarlijks gehouden Europese Nacht van de Vleermuis. Alleen al het woord Europa geeft aan dat deze nacht niet geheel onbelangrijk is en breed gedragen wordt. Tijdens deze nacht of avond wordt in tientallen landen extra stil gestaan bij dit bijzondere vliegende zoogdier, ‘de vleermuis’. En terecht.

Samen met het IVN Oost Achterhoek verzorgt ook Stichting Vleermuizendorp op die 25e augustus een presentatie rond dit zoogdier.
Deden we dit de afgelopen drie jaren op het Vleermoesplein in het dorp, dit jaar wijken we uit naar een voor ons en ook Neede inmiddels wel heel bijzondere locatie: Natuurpark Kronenkamp. Bij veel Needenaren bekend als de voormalige waterzuivering.

Natuurpark Kronenkamp is een gezamenlijk initiatief van IVN Oost Achterhoek en Stichting Vleermuizendorp Neede. Deze twee partijen willen er – samen met de twee aangrenzende wijken De Hofmaat en de Kamp – een levendig kenniscentrum realiseren.
Natuurpark Kronenkamp staat nú nog aan het begin van allerlei ontwikkelingen. Deze activiteit is alvast de eerste in een hele reeks in de toekomst, op deze mooie plek.
Benieuwd naar de plannen van Stichting Vleermuizendorp Neede op deze locatie? Kom dan op de 25e augustus Natuurpark Kronenkamp.

Adres: Kronenkamp 14, Neede. (achter de parkeerplaats voor de voetbal- en tennisvelden).

Om 20.00 uur start de powerpoint presentatie.

Bent u ook benieuwd naar wat u moet doen als een vleermuis uw huis is binnen gevlogen? Of vraagt u zich af of een vleermuis in uw haren vliegt; of ze gevaarlijk zijn voor uw gezondheid, of dat ze stankoverlast geven als ze bij u in zijn komen wonen?
Dan is dít het moment om van de partij te zijn.
Als het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ ergens voor geldt dan is dat wel voor de vleermuis. “Zo jammer!”
U kunt zich beter afvragen wat u kunt doen om juist een vleermuizenkolonie bij u in de schuur of in uw huis te krijgen!

Vleermuizen spotten

Tegen de tijd dat het donker wordt breken we op om gewapend met een bat detector naar het Spilbroek en Huize de Kamp te lopen, waarbij we proberen onderweg vleermuizen te zien en vooral te horen. Hebt u zich ooit gerealiseerd hoe luidruchtig deze dieren ’s nachts zijn tijdens hun jacht op muggen en andere insecten? En dat terwijl ú ligt te slapen…..

Beleef het mee op 25 augustus vanaf 20.00 uur bij Natuurpark Kronenkamp in Neede.

Bij slecht weer vliegen de dieren niet uit en gaat de avond niet door.

Kunt u niet lang staan, neem dan een klapstoeltje mee voor de presentatie.
IVN Oost Achterhoek (www.ivn.nl/oost-achterhoek),
Stichting Vleermuizendorp Neede www.vleermuizendorp.nl

 

Share

Expositie ‘Vleermuizen op zolder’ geopend tijdens de Christmasfair

Uw bezoek aan de Christmasfair is een uitgelezen kans om ook onze expositie ‘Vleermuizen op zolder’ te bekijken. Misschien ook wel de laatste kans om dat op deze unieke locatie te doen.

DSCN1249

Ruim 10 jaar lang is op de zolder van de oude Hessenboerderij een tentoonstelling over vleermuizen te bewonderen geweest. Misschien hoort u tot de duizenden bezoekers. Misschien is het u ontgaan.

In vitrines en op panelen vindt u onderwerpen als een geologische tijdkalender, de oorsprong, ontwikkeling en voortplanting van dit dier alsook z’n vliegtechniek en echo-oriëntatie. Aandacht is er ook voor de rol die de vleermuis speelde en speelt in volksgebruiken, gezegdes, legendes, gerechten en medicijnen.

Tijdens de openingstijden zullen we op de zolder aanwezig zijn voor aanvullende informatie of om eventuele vragen te beantwoorden.

In 2014 is de expositie volledig in een nieuw jasje gestoken. Daarna kwam het bericht dat de bibliotheek de boerderij ging verlaten en leek het erop dat de expositie, net als veel echte vleermuizen, dakloos zou worden.

Uiteraard hebben we niet stil gezeten en hebben we uitgekeken naar een nieuw onderkomen voor de toekomst. Dit laatste lijkt te gaan lukken. De plannen zijn grotendeels uitgewerkt en nadat definitief groen licht is verkregen vanuit de gemeente, zullen we daarover meer duidelijkheid geven.

Vooralsnog blijft de expositie alleen ‘op aanvraag’ opengesteld voor groepen, inclusief een rondleiding.

Aanvragen voor groepen en/of excursies via secretaris Anke Hollink, tel. 0545291109

Zaken met betrekking tot huisvesting, etc. via voorzitter Henk Bolster, tel. 0545293432

 

Share

Vleermuismuseum ontvangt cadeautje van Oranje museum

Diepenheim heeft haar ORANJEMUSEUM, Neede het VLEERMUIZENMUSEUM.

Twee totaal verschillende musea. In Diepenheim vindt je zo ongeveer alles wat met het Koninklijk huis te maken heeft, van prachtige foto’s, kleding, smaakvol koninklijk servies en kleding uit de kasten van onze hoogheden.(en sinds kort “geheime”brieven van ons koningshuis).

Bij een opruimbeurt op de zolder van het Oranje museum vonden de vrijwilligers twee prachtige, oude schoolplaten met daarop voorstellingen van vleermuizen.Maar wat moet een Oranje museum met vleermuizen informatie, was hun eerste gedachte.

bij de ruine 1

En zo kwam men op het idee een passende bestemming voor deze fraaie platen te zoeken.

Vrijwilliger mevrouw Dikkers ging met de platen richting Neede om deze af te geven bij het vleermuizen museum, maar kwam niet verder dan een gesloten deur van boerderij de Meijer De bibliotheek was immers verhuisd naar een andere locatie? Een rondje Neede leverde haar ook niet het gewenste resultaat op, maar uiteindelijk hebben we toch contact met elkaar gekregen en mocht ik haar op onze expositie rond leiden en kon ik haar laten zien dat er nog ruimte is voor deze fraaie, oude schoolplaten. Mevrouw Dikkers vertelde enthousiast over de kolonie vleermuizen die bij haar achter de houten gevel van haar woning verblijven, en na de rondleiding op de expositie was ze nog meer overtuigd dat de “inwoners”van haar woning wel heel nuttige gasten zijn!

mevr. Dikkers van het Oranjemuseum Diepenheim
mevr. Dikkers van het Oranjemuseum Diepenheim

De Stichting Vleermuizendorp bedankt het Oranje museum uit Diepenheim hartelijk voor dit mooie cadeautje.

Onze vleermuizen “hangen” nog steeds op de zolder van Boerderij de Meijer.

Lees hier alles over in de nieuwsbrief op onze site.

Anke Hollink.

Share

Expositie ‘Vleermuizen op zolder’ alleen op aanvraag opengesteld

 

Ruim 10 jaar is op de zolder van de Hessenboerderij ‘de Meijer’, in de volksmond bekend als ‘bibliotheek De Meijer’, een permanente tentoonstelling over vleermuizen te bewonderen geweest. Een unieke tentoonstelling op een unieke plek in Neede, waar we door de jaren heen duizenden bezoekers hebben mogen ontvangen.

Er niet van uit gaande dat de expositie misschien wel eens zou ophouden te bestaan op deze plek, is ze in 2014 nog volledig in een nieuw jasje gestoken.

Nu de openbare bibliotheek de boerderij heeft verlaten en elders in het dorp is gehuisvest, lijkt het er op dat de expositie, net als veel echte vleermuizen, dakloos wordt.

De expositie blijft tot nader bericht bestaan. Bestuur en vrijwilligers van Stichting Vleermuizendorp zien echter geen kans om deze open te houden zoals dat tot dusverre het geval was. Simpelweg omdat de bemensing daarvoor ontbreekt.

Wij zullen ons voorlopig moeten beperken tot het ‘op aanvraag openstellen’ voor groepen die een rondleiding willen hebben. Een activiteit die we overigens ook al deden.

Jammer voor de toeristen de komende zomer, maar het is even niet anders.

We zouden het erg fijn vinden als u met ons mee zou willen denken over een alternatief, al dan niet tijdelijk, voor de korte termijn. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een nieuwe, permanente huisvesting, echter áls dit al gerealiseerd kan worden dan duurt het in elk geval nog twee jaar vóór we er gebruik van kunnen maken.

Aanvragen voor groepen en/of excursies via secretaris Anke Hollink, tel. 0545291109

Zaken met betrekking tot huisvesting, etc. via voorzitter Henk Bolster, tel. 0545293432

Share

verslag van een geslaagde excursie

In het buitengebied van Ruurlo, ligt tussen verschillende natuurgebieden, camping Tamaring. Een prachtige “groene”plek voor mensen die rust, ruimte en natuur zoeken.

De eigenaren Katinka en Rob organiseren allerlei natuuractiviteiten zoals excursies onder leiding van een ervaren gids, voor zowel volwassenen als kinderen.

Donderdag 6 augustus 2015 waren we met de vleermuiswerkgroep van het IVN Oost Achterhoek te gast op deze camping om de aanwezige gasten wat te vertellen over het fascinerende en mysterieuze leven van de vleermuis.

WP_20150806_018Al vrij snel was duidelijk dat de belangstelling voor deze avond groot was. Ruim 70 personen kwamen samen in de ruimte waar eerst werd gestart met een informatieve PowerPoint presentatie over vleermuizen. Leefwijze en vooroordelen over het zoogdiertje kwamen aan de orde. O.a. dat vleermuizen overdag slapen in hun schuilplek, zoals boomholtes, spouwmuren, onder dakpannen of op zolder. En dat ze doorgaans alleen in de schemering en ‘snachts te zien zijn. WP_20150806_048Onze gids Kevin wist zoals altijd deze presentatie weer af te stemmen op de samenstelling en leeftijd van de aanwezige deelnemers.

Dat er op deze camping veel vleermuizen aanwezig zijn, werd met een bezoek, vooraf gaande aan de excursie al duidelijk. De camping heeft rondom de kampeervelden hoge bomen rijen, en dat zijn nu net de wegen waarlangs de vleermuizen jagen. Tijdens het vliegen oriënteren de vleermuizen zich op de bomen. Maar waar veel bomen zijn, vliegen ook veel insecten.

WP_20150806_044Tegen 22 uur, bij aanvang van de schemering, begonnen we, al wandelend, in verschillende groepen aan een actieve zoektocht naar vleermuizen. Elke gids had een bat-detector bij zich om met de deelnemers de echo- locaties van de vleermuizen op te vangen. Een bat-detector is een handzaam apparaatje dat de geluidsgolven van de vliegende zoogdieren omzet naar voor mensen hoorbare, klikkende geluiden.

WP_20150806_047Vrij snel had een van detectoren al beet. Dus het bewijs van een goed vleermuizen klimaat op deze camping is er. Ook het mooie, warme weer op deze avond heeft hier toe bij gedragen.

In het begin konden we ze nog goed zien vliegen, later toen het echt donker werd hoorden we ze alleen nog met behulp van de bat-detector. Vooral boven een open plek was heel veel activiteit.

Tegen 23 uur werden de waarnemingen minder, voor ons een goed moment om afscheid te nemen van de deelnemers en van Katinka en Rob, die we graag bedanken voor de gastvrijheid.

Anke Hollink.

Coördinator vleermuiswerkgroep IVN Oost Achterhoek.

Share