Eric 2Op 9 december j.l. namen we afscheid van één van de grondleggers van onze stichting.

Eric was een van de medeoprichters en mede bedenker van Stichting Vleermuizendorp Neede. Hij was bestuurder vanaf het eerste uur, waarvan verreweg het grootste deel als voorzitter. Maar hij is ook het creatieve brein achter onze stichting. De ‘look’ van onze expositie ‘Vleermuizen op zolder’ werd door hem ontworpen en in diezelfde lijn werden ook een groot deel van de uitbreiding en de aanpassingen in 2013 doorgevoerd. Eric is ook de bedenker van zaken zoals de vleermuizenrotonde en vleermuizenstraatverlichting.

Gelukkig voor ons kunnen we ook in de toekomst een beroep op zijn creativiteit blijven doen.

Naast onze oprechte waardering en dank voor zijn inzet in woorden, hebben we Eric verrast met een fraai sculptuur van zijn eigen rotondeontwerp. De sculptuur heeft inmiddels een prachtige plaats bij Eric thuis gekregen.